Låna pengar till ditt företag

Hur mycket behöver du låna?

Sökfilter:

Företagslån för alla situationer

Affärsmöte och planering för framtiden

Likvida medel

Ibland kan företag behöva likvida medel under en kortare tidsperiod. Ett företagslån kan användas för att öka kassaflödet i bolaget. Likviditetsbrist är vanligt förekommande och är särskilt vanligt om företaget måste göra stora utlägg för produktionskostnader eller för att betala leverantörer innan kunden har betalat. Om betalningar från kund dröjer kan ett lån hjälpa till att betala kostnaderna i väntan på att pengarna kommer till företaget. Att ta lån för likviditetsproblem bör endast ske om problemet är tillfälligt. Det är ingen bra idé att ta lån om företaget ofta har problem med kassaflödet eftersom det ökar risken att inte kunna betala tillbaka lånet.

Investeringar

För att företaget ska kunna växa behövs det kapital. Investeringen görs med förhoppning om att den ska ge avkastning i framtiden. Det finns många olika sätt att investera i företaget ned förhoppning om att det ska ge avkastning i framtiden  - här följer några exempel:

  • Anställning av personal. Att låna pengar för att anställa personal sker främst om företaget möter en ökad efterfrågan som kräver större bemanning.
  • Maskiner och utrustning. Att investera i nya maskiner och utrustning är en av de vanligaste anledningarna till varför företag väljer att låna pengar. Maskiner har ett andrahandsvärde vilket gör att företaget kan sälja dem i framtiden. Ibland kan utrusningen fungera som säkerhet vilket gör att räntan på lånet minskar.
  • Varulager. Att köpa in varulager är dyrt och pengarna kommer först till företaget när varorna säljs. Att låna pengar för varulager bör ske med varsamhet eftersom det finns en risk att varorna inte blir sålda.
  • Marknadsföring. För att expandera företaget krävs det marknadsföring. Det kanske ske på olika sätt, exempelvis genom annonser, profilprodukter och deltagande på mässor. Det kan även vara befogat att låna pengar om företaget ska expandera till en ny marknad.
  • m.m.

Man med enskild firma kontrollerar papper

Enskild firma

Privatlån och lån till enskild firma kan vara ganska lika. Eftersom en enskild firma inte är en juridisk person så måste lånet tecknas på ägaren, vilket gör det likvärdigt till ett privatlån, men förutsättningarna för bättre ränta och amorteringskrav kan bli större med en seriös affärsplan och bevis på lönsamhet. Ett företagslån i traditionell mening är med andra ord inte aktuellt för enskild firma. Det finns, med det sagt, lån som som är anpassade till bolagsformen enskild firma, men det är bra att känna till att det innebär ett lån till ägaren och inte till företaget.

Aktiebolag och handelsbolag

Både aktiebolag och handelsbolag är en juridisk person. Skillnaden mellan dessa är att lån till handelsbolag innebär att ägarna har ett personligt ansvar för företagets lån och skulder. Lånet tecknas fortfarande till företaget, vilket skiljer det från lån till enskild firma och privatpersoner. Företagslån till aktiebolag innebär inget personligt ansvar för ägarna. Det är inte ovanligt att banker ändå kräver att ägarna till ett aktiebolag går i personlig borgen, i de fall lånet inte skulle kunna betalas tillbaka av företaget.
Räknar  ut kostnader på lånet

Låna med eller utan säkerhet

Företag kan ansöka om företagslån med eller utan säkerhet. Ett lån utan säkerhet betyder att långivaren inte kräver att företaget pantsätter någon tillgång. Företagslån som kräver säkerhet ges av banker medan företagslån utan säkerhet ges av olika kreditgivare.

Processen för att ansöka om ett företagslån med säkerhet är oftast mycket längre och mer invecklad med många dokument och fysiska möten men kostnaderna för lånet blir ofta mindre. Säkerheten banken kräver kan vara till exempel fastigheter, fordon eller andra maskiner eller lagerhållna varor m.m.

Låneprocessen för företagslån utan säkerhet är mycket smidigare och går snabbt att ansöka om. Det krävs inga fysiska möten eller en massa dokument som ska skickas in. Det är vanligt med kortare återbetalningstider när det är lån utan säkerhet. Desto högre belopp som företaget ansöker om desto högre krav ställs på företaget. Lån utan säkerhet brukar företag ofta använda för belopp som understiger en halv miljon kronor.


Företagsfinans.com

Förut var bankerna de enda långivarna när företag behövde låna pengar, men idag har digitaliseringen har gett upphov till många innovativa aktörer som erbjuder lån till företag och där ansökningsprocessen är både snabb och enkel.

Vi hoppas att Företagsfinans.com ska vara ett snabbt och enkelt verktyg som ger dig en snabb överblick av en del av det utbud som finns. Du kan även välja att bli uppringd av någon av våra samarbetsparters.

Vill du hellre bli uppringd?
Finansiera ditt företag
Visa alla företagslån