Företagslån till enskild firma

När du ansöker om företagslån så är bolagsformen en av faktorerna som påverkar lånevillkoren. Företagslån till enskilda firmor skiljer sig något jämfört med lån till aktiebolag. Det finns dock många långivare som erbjuder lån till företagare med enskild firma.

Finansiera ditt företag
Visa alla företagslån

Vad är en enskild firma?

En enskild firma är den vanligaste bolagsformen och kallas även för enskild näringsverksamhet. Den är framför allt vanlig för företag i uppstartsfasen och för mindre bolag med en ägare. Många övergår till aktiebolag när verksamheten vuxit sig tillräckligt stor. I den här bolagsformen är det du som privatperson som äger och drivet bolaget. Till skillnad mot aktiebolag krävs det inget startkapital och det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig som ägare och företaget. Detta påverkar lånevillkoren.

Varför är det svårt för en enskild firma att få lån?

Det finns flera anledningar till varför enskilda firmor har svårare att få lån än aktiebolag. Det beror främst på att enskilda firmor är mindre företag både till antalet anställda och omsättning, men även att du som ägare är personligt ansvarig för företagets ekonomi.

När kan en enskild firma ansöka om lån?

Det finns många tillfällen när enskilda firmor behöver ansöka om lån. Eftersom många startar en enskild firma för att starta företag är det vanligt att ansöka om lån för att finansiera affärsidén. Många enskilda firmor befinner sig i en uppstartsfas eller en tillväxtfas vilka båda kräver kapital. Det vanligaste är att bolag lånar pengar för att växa, exempelvis för att köpa utrustning eller investera i marknadsföring. Ibland behöver bolag även låna pengar för att öka kassalikviditeten, exempelvis om en kund inte betalar i tid eller om försäljningen inte gått som planerat.

Alltid när du ansöker om företagslån är det viktigt att se över behovet och ha en realistisk uppfattning om framtida intäkter. Detta gäller framför allt för företagslån till enskild firma eftersom du som firmatecknar har personligt ansvar och är betalningsskyldig.

Personen som har registrerat den enskilda firman, även kallad firmatecknare eller ägare, är personligt ansvarig för bolagets ekonomi. Det innebär att ägaren är betalningsskyldig vilket betyder att ägarens privatekonomi påverkas om bolaget inte kan betala tillbaka lånet. Med andra ord ställs det höga krav på din privatekonomi när du ansöker om lån för enskild firma. Om lånet inte betalas tillbaka kan Kronofogden begära utmätning på din egendom. Därför bör du som firmatecknare alltid noggrant överväga behovet att låna pengar innan du tecknar ett låneavtal.

Vad krävs för företagslån till enskild firma?

Grundkravet för att beviljas lån till enskild firma är att det finns en förmåga att kunna betala tillbaka pengarna. Om du ansöker om pengar för att starta en enskild firma kan du behöva presentera en affärsplan samt visa hur pengarna kommer att användas. Ibland kan det krävas en personlig borgen, men oftast är det ägaren själv som tar fullt ansvar. Vissa långivare kräver säkerhet vilket innebär att du behöver pantsätta någon egendom med ett tydligt värde. Vid ett företagslån utan säkerhet behöver du inte pantsätta något, men å andra sidan är du som privatperson en säkerhet för lånet.

*** Ägaren har personligt ansvar och är betalningsskyldig ***

Den privata betalningsskyldigheten är en nackdel när du lånar pengar till en enskild firma. Den främsta fördelen är att det är väldigt enkelt eftersom du som ägare är fullt ansvarig och därför krävs det mindre administration vid ansökningsprocessen.