Lån till nystartat företag

Banker och andra långivare kan utvärdera ett företags betalningsförmåga på olika sätt, och lägger mer eller mindre vikt på vissa områden. Gemensamt för alla långivare är dock att de utvärderar företagets ekonomiska status, säkerhet och affärsplaner. Ett nystartat företag har sällan mer än planer och ambition, vilket i princip alltid innebär att det är svårare att få ett företagslån – åtminstone ett gynnsamt sådant.

Finansiera ditt företag
Visa alla företagslån

Att tänka på för dig med nystartat företag

Undersökningar har visat att det är vanligt att nystartade företag lånar av vänner eller familj, just för att det är svårt att bevisa företags framtida lönsamhet. Har man vänner och familj som är villiga att investera är det alltså ett alternativ, men för många nystartade företag är det inte en möjlighet. Om du är i en situation där du som ägare till ett nystartat företag behöver ta ett företagslån hos bank eller annan långivare, är det bra att ha följande punkter i åtanke:

Säkerhet är guld värt

Det betyder mycket för långivaren att du har drivit eller varit delaktig i ett lönsamt företag tidigare. Är det första gången du startar företag så är ett alternativ att ha med en partner som har erfarenhet. Det gör stor skillnad i långivarens beslut.

Lån riktade till nystartade företag

Tänk på att många av dessa kräver någon form av bevis på att företaget redan är igång och har en omsättning. Om du kan köra igång och visa tecken på att företaget har tjänat pengar de första sex månaderna så är förutsättningen för ett fördelaktigt lån större, än om du ansöker om lån från dag ett.
Fortfarande möjligt utan historik – Finns det ingen tidigare erfarenhet som kan backa upp varken företaget eller dess ägare, betyder det absolut inte att lån är omöjligt. Var bara medveten om att det kan innebära högre krav och eventuellt högre ränta, alternativt en stark och realistisk affärsplan som presenteras väl.