Personlig borgen

Personlig borgen är ett begrepp som är mycket vanligt i samband med företagslån som till skillnad från bolån och billån sällan kräver någon form av säkerhet i övrigt.  Istället för säkerhet brukar man dock använda sig av en annan typ av "pant", vilket är just den personliga borgen. Det innebär att din personliga ekonomi kommer att vara den säkerhet som banken kräver för lånet.

Finansiera ditt företag
Visa alla företagslån

 

Vad är personlig borgen?

Säkerhet kan komma i många olika former. Det kan exempelvis handla om pant genom aktier, men även genom fastigheter eller andra immateriella rättigheter. När det kommer till mindre företagslån brukar det dock räcka gott och väl med en personlig borgen.

När krävs en borgensman?

När ett företag ska teckna ett avtal som rör ekonomin eller om ett företag är i behov av ett företagslån kan det bli aktuellt med en borgensman. Varje gång som en långivare eller en bank bestämmer sig för att låna ut pengar till ett företag innebär detta också en risk. Risken i detta fall är att banken inte får tillbaka sina pengar. För att vara säker på att de inte kommer att gå i förlust genom att låna ut pengar till dig börjar de med att först ansöka om en kreditupplysning på företaget, men även en kreditupplysning på dig som privatperson. Det vanligaste är att man använder sig av kreditupplysningsföretag som Creditsafe, Bisnode och UC.

Trots en grundlig kreditupplysning kan det ibland vara så att banken eller långivaren anser att det fortfarande är en stor risk att låna ditt företag pengar och det är här en borgensman kommer in, för att fungera som ytterligare en säkerhet. Med denna säkerhet bakom sig minskar kreditrisken för företaget och banken kan således känna sig mer säkra på att det kompletta lånet inklusive ränta kommer att återfås.

Funderar du på att låna pengar till bolaget kommer du alltså att behöva vara inställd på att agera borgensman. Det innebär naturligtvis en risk för din egen privata ekonomi, om det skulle vara så att företaget inte går med vinst och kan betala tillbaka lånet i tid. Är det så att det finns flera personer som står som ägare på bolaget kan naturligtvis någon annan än du personligen agera borgensman. Observera att lånebelopp upp till 200 000 kronor vanligtvis bara kräver en borgensman, medan lån som är högre än så kan kräva två personers åtagande.

Borgensman - vad kommer att krävas?

Vad är det då som kommer att krävas av den som agerar borgensman? Att ha en borgensman ska fungera som en säkerhet och det innebär att du måste uppfylla några krav för att verkligen tillföra någon trygghet. Till att börja med gäller det att du har en god kreditvärdighet bakom dig och detta kontrolleras genom en sedvanlig kreditbedömning och upplysning. Här ser långivaren eller banken till att titta på vilka skulder som finns, vilka inkomster som borgensmannen har, men också vilka eventuella betalningsanmärkningar som är aktiva. Om du vill uppfattas så kreditvärdig som möjligt bör du undvika att ha stora skulder eller betalningsanmärkningar överhuvudtaget.

Ger en personlig borgen en försämrad kreditvärdighet?

När du går i personlig borgen för företagslånet erbjuder du din privata ekonomi som säkerhet. Det innebär att din kreditvärdighet försämras om det är så att du vill ansöka om ett privatlån eller annat lån på sidan av företaget. Orsaken till detta är helt enkelt för att du redan har "lånat ut" din ekonomi som ett potentiellt skydd. Innan du skriver på ett avtal om personlig borgen är det alltså viktigt att du funderar på fördelarna och nackdelarna. Kanske planerar du att ta ett renoveringslån inom en snar framtid eller så vill du betala för en ny bil? Här får du titta på vad som är viktigast och i vilket område som du har möjlighet att vänta, om det är så att din kreditvärdighet skulle komma att påverka beslutet hos en långivare.

Gäller personlig borgen även vid enskild firma?

En mycket vanlig fundering är om personlig borgen gäller för alla olika bolagsformer som finns. Kort och gott kan man säga att en personlig borgen är detsamma som ett betalningsansvar. När du har en enskild firma kommer inte ägarens ekonomi att skiljas från företagets ekonomi och i dessa fall brukar en personlig borgen därför inte krävas. När ägaren till den enskilda firman har ansökt om ett företagslån har man redan valt att involvera den privata ekonomin.

Tittar man däremot på andra bolagsformer, som exempelvis aktiebolaget, är en personlig borgen i stort sett alltid ett krav. Detta krav gäller för både små och stora företagare och oavsett om du har ett nystartat företag eller ett väletablerat bolag på marknaden. Är man väletablerad har man dock fler fördelar och oftast en mycket stadigare ekonomi att förlita sig på.

Vad är skillnaden mellan enkel borgen och properiborgen?

Det finns två olika typer av borgen som man kan använda sig av eller krävas på i samband med ett företagslån. Det ena är en enkel borgen och det andra kallas för en properiborgen.

Enkel borgen - Enkel borgen innebär att du som borgensman blir skyldig att betala för lånet när verksamheten inte har en egendom kvar som är utmätningsbar. Det innebär alltså att du inte är betalningsskyldig förrän bolaget inte längre har en möjlighet att betala.

Properiborgen - Properiborgen innefattar oftast mer än en borgensman och här har långivaren eller banken rätt att kräva borgensmännen på återbetalning när helst de känner för det. Properiborgen är betydligt mer invecklat, eftersom även borgensmännen kan kräva långivaren på skulden, och vice versa.

Gäller det mindre företagslån för enskilda firmor och småföretagare är det vanligast att man använder sig av enkel borgen. Detta innebär att ägaren står som borgensman från början till slut.