Räntor för företagslån

När du som privatperson ansöker om ett privatlån kommer ditt lån att bestå av flera delar. Den ena delen som ska betalas tillbaka är amorteringen, vilket är själva lånet i sig. Därefter ska du också betala en effektiv ränta och en månatlig ränta. Precis på samma sätt fungerar ett företagslån.

Finansiera ditt företag
Visa alla företagslån

Grundläggande om räntor

När du vill ha ett företagslån eller företagskrediter kommer du också att få en ränta att hantera. Räntan kommer i dessa fall att definiera hur stor kostnad som ditt bolag kommer att få. Eftersom räntan är mycket avgörande är det viktigt att förstå hur den fungerar och vilka olika typer av räntor som finns.

Flera typer av räntor

När man talar om ränta är det vanligt att associera detta med en fast ränta, men en ränta kan också vara rörlig. Orsaken till varför man oftast tänker på den fasta räntan först, är helt enkelt för att den förekommer oftare. Dock har båda ränteformerna sina för- och nackdelar.

Vi börjar med att titta närmare på den fasta räntan. En fast ränta kan också kallas för en bunden ränta och namnet beskriver ränteformen ganska bra. En bunden ränta innebär att räntesatsen är detsamma genom hela lånets gång. Det kommer således inte att ändras under löptiden eller under den period som man har kommit överens om. Varken långivaren eller låntagaren har möjlighet att ändra räntan under denna period, eftersom den är avtalad.

Hur fungerar det då med en rörig ränta? Kort och gott kan man säga att den rörliga räntan är en ränta som kan gå både upp och ner, beroende på hur marknaden ser ut. Historisk sett är detta en ränta som oftast är billigare än den fasta, men det finns också nackdelar. Det kommer till exempelvis att vara svårare att planera räntekostnaderna för bolaget och det kan krävas en buffert om det skulle vara så att räntan stiger väldigt mycket. Det vanligaste är att man använder sig av rörlig ränta på företagslån som överstiger 1 miljon kronor.

Hur fungerar rörlig ränta med tak?

Utöver den fasta räntan och den rörliga räntan finns det ytterligare ett alternativ. Denna ränteform kallas för rörlig ränta med tak. Det här är en variant som inte alls är speciellt vanlig i samband med företagslån, men den förekommer tillräckligt ofta för att du bör skapa dig kunskap om den.

När man använder sig av en rörlig ränta med ett tak så innebär detta att man har en rörlig ränta, men med en gräns. Med andra ord kan man förklara detta som att räntan kan variera och gå både upp och ner under lånetiden, men för att hålla sig till taket får den inte överstiga en viss gräns. Som företagare kan detta ge dig både för- och nackdelar. Du kommer till exempel att kunna få fördelen av en lägre ränta när marknaden går nedåt, samtidigt som du har en trygghet i att alltid kunna budgetera. Räntetak är dock ingenting som kommer helt gratis, utan det är något som du som företagare måste betala extra för. Du betalar således en kostnad för att kunna ha denna trygghet och alla fördelar med den rörliga räntan.

Hur hög ränta är det på företagslån?

Det är svårt att säga exakt hur hög eller låg ränta som kommer att ges på ett företagslån och orsaken till detta är helt enkelt eftersom räntan varierar kraftigt mellan olika banker och långivare. Här är det upp till aktören i fråga att bestämma hur räntesatsen ska se ut. De flesta väljer att sätta räntan individuellt och då gäller det att företaget har en så god ekonomi som möjligt. Utöver den individuella räntesatsen är det annars marknadsräntan som är styrande.

Räntekostnaderna påverkas dock av flera saker än så. Här kommer kreditupplysningen att ha en avgörande roll, men också din privata ekonomi har betydelse. Det sistnämnda förutsätter att du står som borgensman på lånet. Om ditt företag har en hög lönsamhet utgör du inte en lika stor risk för banken att låna pengar till. Har du en lägre lönsamhet kan du minska risknivån genom borgensman eller säkerhet av annat slag. Detta kan exempelvis vara ett varulager eller en fastighet.